Web
Analytics
ROTARYFONDET (TRF)

Tusenvis av hardt skadde og sårede soldater og sivile lider og dør. Sykehus og helsestasjoner i frontnære områder er lagt i grus. Akuttmedisinsk hjelp ligger milevis fra de hardt rammede områdene. Et tappert kjempende folk ber om vår hjelp, og det haster! De daglige rapportene fra krigsområdene er rystende lesning. Denne brutale krigen rettes mot sivile mål, store boligblokker bombes og rammes hardt, broer og demninger kollapser. Selv tapre og modige redningsmannskaper beskytes under forsøk på å redde rammede flomofre fra drukningsdøden! Alt så uendelig grufullt og trist. Så ille at vi finner ikke ord for de brutale og grufulle krigshandlinger våre naboer nå er utsatt for.

På vegne av distriktsguvernør Terje J. Løken og påtroppende distriktsguvernør Torhild Hallre, sendte  leder av TRF komiteen i distriktet, Erik K. Normann ut  en oppfordring til alle Distrikt 2310s klubber om å bidra med tilskudd til Rotary i Norges arbeid med å hjelpe krigsofre og nødstedte i Ukraina. 

"Vi jobber nå med å etablere mobile nødhjelpsklinikker som du kan lese mer om i vedlagte informasjonsskriv. Vi utfordrer alle klubbene til å bidra med kr. 400 pr. medlem. Dersom vi klarer det, kan distriktet stå for betalingen av 1 slik klinikk. Det er en kombinasjon av medisinsk nødhjelpsklinikk som kan forflyttes enkelt dit den trengs mest, og en tannklinikk. Den koster kr. 470.000 og fordelt på antall medlemmer i distriktet har vi funnet ut at en rund og enkel sum som det bør være mulig å få inn, er kr. 400 pr. medlem.

Summen kan enten forskutteres av klubben slik at vi kan få inn pengene nå. Klubben kan evt. kjøre en innsamling e.l. i etterkant, alternativt ta av klubbkassen for å støtte innsamlingen med penger derfra. Det planlegges etablert et gavebrev som kan selges til bedrifter, enkeltpersoner eller andre foreninger, men det er et litt lengere lerret å bleke så det vil komme tilbake etter hvert. Vi trenger å kunne bidra NÅ, så det er flott om dere kan gjøre en rask vurdering i klubben/styret, slik at pengene kommer inn og den mobile klinikken kan bli kjøpt inn.

DU kan som enkeltperson VIPPSe til 804309, eller benytte kontonummer 1506.62.71282. Husk bare å merke betalingen med navn og klubb. Jeg vil samtidig få minne om fristene for å søke District Grant og/eller Tiltaksfondet til høsten. Begge vil ha frist 01.10.2023. Informasjon ligger på distriktets hjemmeside, https://d2310.rotary.no."

 


 

Beste hilsen

Erik

 


Rotary Norge på sosiale medier:


RSS Rotary i NorgeLoading RSS...

Nytt fra Rotary international

Loading RSS...
Les mer