Web
Analytics
DISTRIKTET VÅRT / STYRENDE DOKUMENTER - DISTRIKTET


Styrende dokumenter og veiledninger for distrikt 2310


Maler for styrende dokumenter og veiledninger for Rotaract (2019)


Veiledninger fra Rotary Norge (Norfo)

Maler, styringsdokumenter og veiledninger fra Rotary International

 Constitution of Rotary International (PDF) (Word)

· Bylaws of Rotary International (PDF) (Word)

· Standard Rotary Club Constitution (PDF) (Word)

 

Disse må alle Rotaryklubber vedta. Endringer i disse kan bare gjøres etter at lovforslag er fremmet for Council on legislation, som avholdes hvert 3.år. 

I tillegg er det utarbeidet veiledende vedtekter for Rotaryklubbene (fastsatt på distriktets Årsmøte 26.11.2020). 

· Recommended Rotary Club Bylaws (Word)

Disse kan hver enkelt Rotaryklubb endre slik at de passer for seg, men ikke i strid med de tre ovenfor nevnte konstitusjonelle dokumenter. 

I tillegg til disse dokumenter utgis Rotary Manual of Procedure 
Rotary Norge på sosiale medier:


RSS Rotary i NorgeLoading RSS...

Nytt fra Rotary international

Loading RSS...
Les mer