Web
Analytics
DISTRIKTSORGANISERING / STYRENDE DOKUMENTER - DISTRIKTET


Styrende dokumenter og veiledninger for distrikt 2310

Maler for styrende dokumenter og veiledninger for Rotaract (2019)

Veiledninger fra Rotary Norge (Norfo)

Maler, styringsdokumenter og veiledninger fra Rotary InternationalKRISTIANIA ROTARACTKLUBB

distriktsinformasjon:

Informasjonsbrev 
Arrangementer  og PETS nettmøter
Distriktsmøter
CDS-Newsletters

Rotary NOrge NORFO

Loading RSS...

Rotary international

Loading RSS...

Distriktskonferansen 2020
24. okt. 2020, 09.00 - 17.00

Stedet er Drammen. Datoen er sammenfallende med FN ...

Les mer