Web
Analytics
DISTRIKTET VÅRT / STYRENDE DOKUMENTER - DISTRIKTET


Styrende dokumenter og veiledninger for distrikt 2310


  • Maler for styrende dokumenter og veiledninger for Rotaract (2019)

Veiledninger fra Rotary Norge (Norfo)

Maler, styringsdokumenter og veiledninger fra Rotary International

 Constitution of Rotary International (PDF) (Word)

· Bylaws of Rotary International (PDF) (Word)

· Standard Rotary Club Constitution (PDF) (Word)

 

Disse må alle Rotaryklubber vedta. Endringer i disse kan bare gjøres etter at lovforslag er fremmet for Council on legislation, som avholdes hvert 3.år. 

I tillegg er det utarbeidet veiledende vedtekter for Rotaryklubbene 

· Recommended Rotary Club Bylaws (Word)

Disse kan hver enkelt Rotaryklubb endre slik at de passer for seg, men ikke i strid med de tre ovenfor nevnte konstitusjonelle dokumenter. 

I tillegg til disse dokumenter utgis Rotary Manual of Procedure Gi til The Rotary Foundation:

(trykk på bildet)Distriktet på sosiale medier:

Loading RSS...


Fra Rotary international:
Loading RSS...

Digital opplæring neste Rotary-års sekretærer
20. apr. 2021, 20.00 - 21.00

Som et ledd i PETS og distriktstreningen blir det ...

Digital opplæring nye kasserere i distriktet
27. apr. 2021, 20.00 - 21.00

Som et ledd i PETS og distriktsopplæringen arrange ...

Les mer