Web
Analytics
DISTRIKTET VÅRT / MENTORPROGRAMMET


Mentorprogrammet – hvorfor og hvordan!

Rotarianere har alle forutsetninger for å bli gode mentorer for flyktninger! 

Bli med du også!

Oppgaven som mentor er givende. Best utbytte oppnår begge parter hvis man ikke har alt for stramme rammer, men heller ser etter behovet – «spiller på gehør». Tilbakemeldingene fra nesten alle som har engasjert seg som mentor, er klare: Dette er noe av det mest meningsfulle de har påtatt seg. Og for klubbene har det medført en velkommen vitalisering. 

Kontakt: 

Athenæum Rotaryklubb         Mikael Klingberg, klingbe(a)online.no

                                               Turid Sand, tusa3(a)online.no

Gimle Rotaryklubb:                Knut Francke, knut.francke(a)gmail.com

                                              Sverre Stub, sverrestub(a)icloud.com

Oslo Rotaryklubb:                  Arne Mathisen, afrmathi(a)gmail.com

                                              Rabbe Lund, rabbe.lund(a)icg.as

Vestheim Rotaryklubb:           Brit Opjordsmoen, opjordsmoen(a)gmail.com

Hva kan vi hjelpe med?

  • Yrkesfaglig erfaring og kunnskap om hvordan norsk arbeidsliv fungerer
  • Nettverk – med mulighet for å være en døråpner mot yrkeslivet
  • Innsikt i personalpolitikk og ledelsesfilosofi
  • Kunnskap om ”skikk og bruk” på norske arbeidsplasser
  • Kunnskap om kvinners likeverdige posisjon i så vel arbeidsliv som i samfunnet forøvrig
  • Utforming av søknader og opptreden i jobbintervju                              
  • Språktrening og kulturforståelse
  • Nettverk også mot idrettsklubber, kultur- og fritidsaktiviteter og sosiale arenaer
  • Veiledning om stort og smått i tilpasningen til det norske samfunnet

Det viktigste er at vi blir en trygg kontakt og samtalepartner for medmennesker i en svært krevende livssituasjon.


 

Hvordan fungerer det?

Den som ønsker å bli flyktningementor, melder interesse til klubbens mentorkoordinator eller president. Kommunens/bydelens flyktningeforvaltning velger i samarbeid med klubbens mentorkoordinator ut aktuelle kandidater fra introduksjonsprogrammet. Kandidatene forutsettes å ha god utdanning, være motivert og gjerne ha noe til felles med mentoren/hans familie når det gjelder faglig bakgrunn og interesser.

Klubbens mentorkoordinator og flyktningeforvaltningen forestår matching av mentor og kandidat.

Mentoren har intet ansvar for å skaffe kandidaten arbeid. Mentor er bare en støttespiller og en rådgiver, mens flyktningen selv er ansvarlig for å definere og realisere det livet han/hun ønsker. 

Mentoren og kandidaten styrer selv møtested og -tidspunkt, varighet, frekvens og innhold i møtene,  som bør holdes minst én gang i måneden – gjerne med to mentorer og kandidater sammen. 

Fellesarrangementer

Mentor-koordinatorene står for fellesarrangementer der mentorer og kandidatene (adeptene) møtes for å diskutere relevante problemstillinger og bygge nettverk. Mentorene holder god kontakt seg imellom for å utveksle erfaringer. Erfaringsmessig utvikles det gjerne vennskapelige bånd mellom mentor og adept. Kontakten med en norsk familie er viktig i flyktningenes tilnærming til det norske samfunnet. Men det er helt opp til de to partene å definere hvor nær kontakt de ønsker å ha med hverandre. 

Bakgrunn for ordningen

Flyktninger til Norge som har fått varig opphold i en kommune og som skal bli en del av det norske samfunnet, møter en rekke utfordringer. Kommunene stiller opp med grunnleggende språkopplæring og hjelp til å finne bolig. NAV hjelper til med å skaffe praksisplasser. De to største hindringene er imidlertid fortsatt å beherske norsk språk og å finne arbeid. Uten dette risikerer de å ende som sosialklienter.

Tidlig i 2016 tok Lillestrøm Rotaryklubb initiativ til å starte et tilbud kalt Rotary flyktningementor. Snart kom flere klubber på Nedre Romerike i gang med ordningen. Athenæum Rotaryklubb startet sitt mentorprogram for flyktninger i begynnelsen av 2017 i samarbeid med den sosiale entreprenøren Kobler. Senere er også Gimle, Oslo og Vestheim Rotaryklubber kommet til. I dag er det i alt et 70-talls flyktningementorer i sving i østlandsområdet.

 

Ønsker dere å skrive ut informasjonen. Det kan dere gjøre her


.


Rotary Norge på sosiale medier:


RSS Rotary i NorgeLoading RSS...

Nytt fra Rotary international

Loading RSS...
Les mer