Web
Analytics
DISTRIKTSORGANISERING / ÅRSRAPPORTER D2310


Her presenteres distrikt 2310 sine årsrapporter:

Årsmelding 2018-19 - Guvernør Svein Eystein Lindberg

                  Protokoll fra årsmøtet 2018-2019 - Årsregnskap 2018-19 og budsjett 2019-20 med revisjonsberetning

Årsmelding 2017-18 - Guvernør Stig Asmussen 

Årsmelding 2016-17 - Guvernør Runar Bakke

- Årsmelding 2015-16 - Guvernør Trygve Danielsen

- Årsmelding 2014-15 - Guvernør Bjørn Månum Andersson

                                          

KRISTIANIA ROTARACTKLUBB

distriktsinformasjon:

Informasjonsbrev 
Arrangementer  og PETS nettmøter
Distriktsmøter
CDS-Newsletters

Rotary NOrge NORFO

Loading RSS...

Rotary international

Loading RSS...

Distriktskonferansen 2020
24. okt. 2020, 09.00 - 17.00

Stedet er Drammen. Datoen er sammenfallende med FN ...

Les mer