Web
Analytics
ROTARYFONDET (TRF) / DISTRIKTETS TILTAKSFOND


TILTAKSFONDET - INFORMASJON

Distriktet har vedtatt å opprette et fond for å fremme aktiviteter og tiltak som er egnet til å virkeliggjøre Rotary’s idealer og mål.

Tiltaksfondet skal stimulere klubbene til å sette i gang kortsiktige, lokale prosjekter.

 

Ø  Klubber kan få hjelp til delfinansiering av prosjekter som de selv har initiert, og som de har vanskeligheter med å gjennomføre.

Ø  Bidragets størrelse kan aldri overstige klubbens eget økonomiske engasjement

 

Støtte til prosjekter hvor distriktet allerede deltar i finansiering (bl.a. ungdomsutveksling), kan ikke påregnes.

Det må benyttes søknadsskjema hvor også budsjett for tiltaket må vedlegges.

Utsending av søknader kommer normalt i månedskiftet oktober/november.

Tiltaksfondets vedtekter (ajour pr. oktober 2017)
Rotary Norge på sosiale medier:

Loading RSS...

Fra Rotary international:

Loading RSS...
Les mer